Добре дошли в Тревненските къщи

Тракийско светилище

Описание

Тракийско светилище от елинистическата и римската епоха в м. „Елова могила", до с. Черновръх, община Трявна

Светилището се намира на около 7 км североизточно от град Трявна, на ясно обособен, доминиращ над околния терен хълм. В план представлява кръгло каменно съоръжение, в средата на което е изградена каменна площадка. Формата на светилището издава неговите функции и предназначение. То е свързано с култа към слънцето, почитано от траките през I хил. пр. н. е. и неговата персонификация - божеството, срещано в писмените извори под различни имена - Сабазий, Загрей, Орфей. Светилището е изградено през IV в. пр. н. е. и просъществува до I в. пр. н. е. , когато дейността му замира поради римското завоевание на Мизия ( дн. Северна България ). Култовото място се възражда в средата на II в. от н. е. и функционира до втората половина на IV в. От този период са по-голямата част от находките, открити при археологически разкопки. Преобладават бронзовите камбанки, които имат ритуално предназначение - чрез техния звън се цели да се привлече вниманието на божеството и посетителя да измоли това, за което е дошъл. Всеки от почитащите оставя в светилището дарове за бога - обредна храна, често най-ценното, което притежава - монети, накити, принадлежности към облеклото, магически предмети, оброчни плочки. Последните свидетелстват, че през II - III в. светилището е било посветено на Херос - основното божество на траките, което съчетава в природата си старите религиозни култове и вярвания, като през римската епоха се превръща в единственото почитано тракийско божество. Повечето дарове са поставяни в малки ями. Особеностите на светилището и характера на обредните практики са указание за устойчивост на тракийската култура в планината, където влиянието на римската градска цивилизация е незначително.

Мнения