Добре дошли в Тревненските къщи

Тракийско скално светилище

Описание

 

Тракийско скално светилище от ранножелязната епоха в м. „Сечен камък", край с. Николаево, община Трявна

Светилището се намира  на 5 км югозападно от град Трявна. Култовият обект представлява не особено голяма скала, издължена в посока изток-запад, доминираща над околната местност. Върху скалата са изсечени каменни кръгове („слънца"), повечето от които са разположени верижно отгоре върху скалната повърхност. Броят им надхвърля 15, всички кръгове са изпъкнали, с полусферична форма; при някои се наблюдава изветряване с течение на вековете, което е заличило    донякъде самия кръг. Преобладаващата част от кръговете имат диаметър  1-1,25 м, при други той е по-малък 0,5 м.
Скалното светилище в м. „Сечен камък" е посветено на основните персонажи в тракийската орфическа религия - Великата богиня-майка (скалата) и Слънцето (чийто символ е кръгът). Изсичането на „каменни слънца" върху естествената скала има дълбоко, символично значение, чрез което се свързват земното и небесното начало - Великата богиня-майка и роденото от нея слънце.
Светилището е единственото открито от този тип  в Централния Предбалкан. То представлява част от голям култов комплекс, включващ още скални ниши, изсечени на хълма срещу него.

Мнения