Добре дошли в Тревненските къщи

Пещерите Килиите

Описание

 

                     ПЕЩЕРИТЕ " КИЛИИТЕ " ДО СЕЛО СТАНЧЕВ ХАН 
                                                          ( ТРЕВНЕНСКО)

   Пещерите " Килиите "  се намират в карстов район, на 2-3 км югоизточно от село Станчев хан. Сред местното население са известни още като " сухата " и " мократа " пещера.
   На терена са разположени една срещу друга, като в подножието им преминава малка рекичка   Т.н. " мокра  " пещера се ситуира близо до речното корито , от нея извира вода,  откъдето тя носи наименованието си. Удобно разположена, достатъчно широка и достъпна, " мократа " пещера предлага отлични условия за обитаване, но следи от живот през отделните исторически епохи в нея не са открити. Такива останки са намерени в т. н. " суха " пещера, разположена високо над речния дол, на скалист варовиков масив, който доминира над околния терен. Подходът към нея е стръмен и доста труден. Пещерата предлага добри условия за човешко съществуване и оптимална защита срещу евентуален неприятел. Във вътрешността й и около нея се откриват многобройни фрагменти от керамика - сигурен белег че тя е била обитавана. Глинените съдове са били работени на ръка - една технология, която е широко разпространена в Древна Тракия през цялото  І - во хилядолетие пр. н. е.  Керамичният материал датира времето на използване на пещерата в широки хронологически граници - от края на късната бронзова и началото на ранножелязната епоха до края на късножелязната епоха ( XII - I  В ПР. Н. Е. ) По-точното конкретизиране на датировката и уточняването на характера на обитаването може да стане само чрез предприемането на археологически разкопки каквито досега не са провеждани.  Във " сухата " пещера личат няколко иманярски изкопа, които навсякъде нарушават културния пласт. На места иманярите са достигнали до ралични следи и съоръжения, свидетелстващи за активно човешко присъствие - останки от пещи и огнища, фрагменти от подова замазка, глинена мазилка и др.

Мнения