Школото

  Най-представителната сграда на площада с часовниковата кула е Тревненското школо. Строена през периода 1836-1839 г. Сградата е издължена, с правоъгълен план, с помещения от всички страни, затварящи неголям вътрешен двор. Планът на сградата наподобява манастирските комплекси от това време. Школото е сред първите светски училища в България. Осем години с известни прекъсвания в него е бил учител големият български поет, писател, публицист, обществен и политически деец Петко Р.Славейков.
гр.Трявна - 5350
ул. "Ангел Кънчев"№7
тел.: (0677) 25-17; GSM 0899 705 045
Работно време:
      - зимен сезон: 9:00 - 17:00 ч.
      - летен сезон: 9:00 - 18:00 ч.
Ninova (23.12.2009 г. | 10:07 ч.)
Адресът е пл."Капитан дядо Никола"№7

Добави свое мнение

Къщи в ТрявнаКъщи в Трявна

Къщи в Трявна

Къщи в Трявна

Къщи в Трявна