Пещерите Килиите

 

                     ПЕЩЕРИТЕ КИЛИИТЕ ДО СЕЛО СТАНЧЕВ ХАН 
                                                          ( ТРЕВНЕНСКО)

   Пещерите Килиите   се намират в карстов район, на 2-3 км югоизточно от село Станчев хан. Сред местното население са известни още като  сухата и мократа пещера.
   На терена са разположени една срещу друга, като в подножието им преминава малка рекичка   Т.н. мокра  пещера се ситуира близо до речното корито , от нея извира вода,  откъдето тя носи наименованието си. Удобно разположена, достатъчно широка и достъпна, мократа пещера предлага отлични условия за обитаване, но следи от живот през отделните исторически епохи в нея не са открити. Такива останки са намерени в т. н. суха пещера, разположена високо над речния дол, на скалист варовиков масив, който доминира над околния терен. Подходът към нея е стръмен и доста труден. Пещерата предлага добри условия за човешко съществуване и оптимална защита срещу евентуален неприятел. Във вътрешността й и около нея се откриват многобройни фрагменти от керамика - сигурен белег че тя е била обитавана. Глинените съдове са били работени на ръка - една технология, която е широко разпространена в Древна Тракия през цялото  І - во хилядолетие пр. н. е.  Керамичният материал датира времето на използване на пещерата в широки хронологически граници - от края на късната бронзова и началото на ранножелязната епоха до края на късножелязната епоха ( XII - I  В ПР. Н. Е. ) По-точното конкретизиране на датировката и уточняването на характера на обитаването може да стане само чрез предприемането на археологически разкопки каквито досега не са провеждани.  Във сухата пещера личат няколко иманярски изкопа, които навсякъде нарушават културния пласт. На места иманярите са достигнали до ралични следи и съоръжения, свидетелстващи за активно човешко присъствие - останки от пещи и огнища, фрагменти от подова замазка, глинена мазилка и др.

Добави свое мнение

Къщи в ТрявнаКъщи в Трявна

Къщи в Трявна

Къщи в Трявна

Къщи в Трявна